Про сайт

Йога - прагматична наука, яка виникла тисячоліття тому. Вона має справу з фізичним, моральним, розумовим іГуру Б. К. С. Айєнгар духовним благополуччям людини як єдиного цілого.

Першою книгою, яка систематизувала цю практику, був класичний трактат «Йоґа сутра» Патанджалі, датований 200 р. до н. е. Більшість книг на цю тему, що з'являються в наші дні, на жаль, не варті ні предмета йоги, ні його першого великого тлумача, оскільки вони поверхові, занадто популярні і в той же час вводять читача в оману. Навіть великого Ґуру Б. К. С. Айєнгара, вченню якого присвячений цей сайт, питали читачі таких книжок, чи може він пити кислоту, жувати скло, ходити по вогню, ставати незримим або творити інші магічні дії. Наукове, правдиве тлумачення релігійних чи філософських текстів вже існує на різних мовах, але практику мистецтва передати важче, ніж літературну або чисто філософську концепцію.

Назва сайту «Погляд на йогу» відповідає тій меті, яку ставив Б. К. С. Айенгар, - описати так просто, як тільки це можливо, асани (пози) й пранаями (дисципліну дихання) в новому світлі нашої ери. Вказівки до асан і пранаям, що їх подано в деталях, ґрунтуються на багаторічному досвіді їх застосування в багатьох країнах світу.

Сучасний послідовник йоги може бути здивований повторенням посилань на Універсальний Дух, міфологію і навіть філософію та моральні принципи. Він не повинен забувати, що в давнину усі великі досягнення людини в знанні, мистецтві й владі були частиною релігії і належали Богові й його священному служінню на Землі. Католицький ксьондз - останнє втілення божественного знання й влади на Заході. Але колись навіть у Західному світі музика, архітектура, філософія й медицина, так само як і війни, були завжди на службі в Бога. В Індії ці галузі мистецтва і науки лише зовсім недавно почали звільнятися від Божественності, але з належною шаною людської волі, що відрізняється від волі Божественної; в Індії продовжують шанувати чистоту мети, покірливу дисципліну, самовідданість, те, що є наслідком довготривалої залежності від Бога.

Той, хто хоч трохи знайомий з вченням і практикою індійських йогів, не потребує реклами школи Б. К. С. Айєнґара. Школа всесвітньо відома, в усіх країнах вельми шанована.

З давніх-давен в Індії склалася традиція називати філософією будь-яку струнку сукупність поглядів на людину, її сутність, триб життя і думки. Мудрець Каутілья (І ст. н. е.) свідчить: «Досліджуючи за допомогою логічних доказів у вченні про три Веди законне та незаконне, у вченні про господарство - користь та вади, у вченні про керування державою - вірну та невірну політику, філософія досліджує і сильні, й слабкі сторони цих наук, приносить користь людям, зміцнює дух у біді та в щасті і дає вміння розмірковувати, говорити й діяти. Філософія завжди вважається світильником для всіх наук, засобом для чинення всякої справи, опорою для всіх установлень...» .

Таке широке тлумачення об'єму й змісту філософії стало грунтом для залучення йоґи до розряду філософських шкіл і релігійних вчень. Айєнґар не порушує традиції. «Йога, - каже він, - є однією з шести ортодоксальних систем індійської філософії».

Але йоґа не є філософія, а є практика, що покликана довести правдивість вчення філософської школи санкг'ї про людину. Санкг'я та йоґа нерозривно пов'язані між собою. Санкг'я є теорія, йоґа - практика. «Чого досягають санкг'я, досягнуть також йоґини. Хто бачить, що санкг'я та йоґа одне, - той зрячий» .

Згідно з ученням санкг'ї, людина (особистість, індивідуальність) являє собою саморушну й самоспрямовуючу систему, що містить в собі чотири підсистеми: фізичну матерію мінерального царства («мінерало-людина»), життєву силу рослинного («рослина-людина»), здатність відчувати тваринного («тварина-людина), та душу («людино-людина»), яка єдина утроює дійсну людину. Душа складає суть людини, вона безсмертна. Народження та смерть з цієї точки зору треба розглядати як зміни в матерії, але ні в якому разі не як зміни в нас. Виходячи з учення санкг'ї про людину, йоґини відпрацьовували засоби й методи самовдосконалення особи.

Як вчить Айєнгар, йога - прагматична наука. Вона займається тілесним, моральним, розумовим і душевним здоров'ям людини. Йога означає дисциплінування душі й тіла. Глибоке та ясне розуміння мети й характеру взаємовідносин між душею й тілом - методологічний ключ до успішного засвоєння методики й практики йоги. Душа й тіло - антиподи, але спільники. І хоча спільники вони тимчасові (поки жива людина), але необхідні одне одному. Він наводить таку аналогію. Якось кульгавий та сліпий, залишені своїми супутниками, через силу продиралися крізь ліс. Випадково натрапили один на одного. Завели розмову і домовились про таке: кульгавий виліз на спину сліпого й почав вказувати йому шлях. Завдяки цьому вони обоє змогли вибратися з лісу.

Душа, яка здатна бачити, але не здатна рухатися, схожа на кульгаву людину, а рухлива, але незряча матерія (тіло) нагадує сліпого. І так само як кульгавий та сліпий домовилися про розподіл обов'язків на час, поки не буде досягнуто спільної мети - кінця їхньої мандрівки, матерія (тіло), яка має за мету звільнення душі, припиняє свою дію, а душа, вказавши шлях матерії (тілу), стає вільною, коли спільної мети досягнуто, і тоді зв'язок між ними обривається.

Наведена аналогія акцентує увагу на тому, що духовний спільник має життєву потребу у здоров'ї та добробуті матеріального спільника (щоб у спільника завжди були «міцні ноги», здатність вивести душу з джунглів буття). Матеріальний спільник в свою чергу зацікавлений у здоров'ї та добробуті духовного (щоб він не втратив орієнтиру на шляху до мети), а це можливо лише тоді, коли він буде морально чистим і матиме здатність ясно мислити.

У перекладі на сучасну наукову мову всі ці роздуми «за аналогією» вказують на те, що таїну таїн свого вчення й практики йоґини вбачали в глибокому знанні та вмілому використанні закономірностей взаємодії між свідомістю й фізіологічними процесами в системі людської особистості.

Загальний висновок із всього сказаного, на наш погляд, може бути один: йоґа являє собою джерело мудрості й досвіду. Для того щоб напитися з цього джерела, зовсім не обов'язково пірнати в нього з головою. Досить взяти те, що підходить для нашого трибу життя й мислення, фізичного й духовного здоров'я. Вчення Б. К. С. Айєнґара дає нам таку можливість.

Перш ніж розпочати освоєння техніки асан та пранаям, вивчіть у деталях поради й застереження.